söyləmə

söyləmə
«Söyləmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • söylənmə — «Söylənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • söyləşmə — «Söyləşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • söylətmə — «Söylətmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • söylənmək — 1. qayıd. Öz özünə danışaraq bir şeydən şikayətlənmək; deyinmək, donquldanmaq. Pərdə açıldıqda Qulu otağı süpürərkən öz özünə söylənir. S. S. A.. Hər kəs qonşuluğundakı tiryəki kişinin arxasınca deyib söylənirdi. S. H.. Üç dörd qadın oturub… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • söyləmək — f. Demək. Nə söyləyirsən? – <Sultan bəy:> Qızım, sənin istədiyin, kimdir? Söylə görək. Ü. H.. Zeynal yavaşca addımlarla Mehribana yaxınlaşdı. Bir söz deyəcəkdi. Söyləməyə üzü gəlmirdi. S. H.. // Anlatmaq, bildirmək, xəbər vermək. Əhvalatı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • söylətmək — icb. Söyləməyə məcbur və ya sövq etmək; danışdırmaq, dindirmək. Hankı bir sərxoşu söylətdim, inan; Bəhs edər gördüm o, huşyarlıqdan. H. C.. <Dərviş:> Əgər mənim başıma gələndən xəbərin var isə, niyə məni söylətmək istəyirsən? A. D..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • söyləşmək — qarş. Bir işin necə edilməsi haqqında danışmaq, müzakirə etmək; söhbətləşmək, dilləşmək, məsləhətləşmək. İstəyirik bir iş açaq filməsəl; Söyləşirik bir iki il laəqəl. M. Ə. S.. Yusif xeyli fikirdən sonra dedi: – Qızım, mənim fikrimə bir şey gəlir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məqul — ə. söylənmiş, deyilmiş; söylənilən, deyilən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • soilure — /soyl yeuhr/, n. a stain. [1250 1300; ME soylure < OF soilleure, equiv. to soill(ier) (see SOIL2) + eure ( < L atura; see ATE1, URE)] * * * …   Universalium

  • dil — 1. is. 1. anat. İnsan və onurğalı heyvanların ağız boşluğunda olub, qidanın çeynənilib udulmasına kömək edən və onun dadını bildirən, insanda isə, əlavə olaraq, danışıq səslərinin əmələ gəlməsində iştirak edən orqan. Dillə dadmaq. Dili ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”